Vrijblijvend Persoonlijk Advies

DisclamerPrivacyDienstenwijzer
Dienstenwijzer

De wetgever hecht waarde aan goede voorlichting op het gebied van 
verzekeringen. Daarom is wettelijk voorgeschreven aan welke punten
een assurantiekantoor minimaal aandacht moet besteden in de
voorlichting aan en advisering van consumenten (klanten).
In mijn voorlichting tracht ik dan ook zo goed mogelijk te voldoen aan
de inhoud van deze wettelijke verplichting. Ik heb voor mijn klanten
speciaal een dienstenwijzer ontwikkeld. U kunt deze dienstenwijzer
lezen via onderstaande link.

- Dienstenwijzer

Klomp Verzekeringen staat ingeschreven in het AFM register onder het nummer 12006750, naast deze inschrijving ben ik ook ingeschreven bij de onderstaande instellingen.

Kamer van Koophandel
inschrijvingsnummer 30206811

Kifid
inschrijvingsnummer 300.003837